Wybierz się do Ladyewell

30 czerwca w maleńkiej miejscowości Fernyhalgh, Lancashire, położonej cztery mile od centrum Preston, blisko autostrady M6, z trzech stron otoczonej znajdującymi się pod ochroną lasami, jest obchodzone Święto Matki Boskiej Królowej Męczenników. Święto jest dedykowane męczennikom angielskim, którzy w czasach prześladowań Kościoła Katolickiego męczeńską śmiercią potwierdzali swoje wyznanie wiary i przynależność do tegoż Kościoła. Historia skomplikowanych relacji między Kościołem Katolickim a Kościołem Anglikańskim, jak wiadomo, sięga króla Henryka VIII (1509-1547), który przez zerwanie z Rzymem ze względu na to, że papież nie wyraził zgody na rozwód z Katarzyną Aragońską, otworzył drzwi dla ugruntowania władzy królewskiej w Anglii niezależnej od papiestwa, przez które ochoczo i w krwawy sposób weszły jego dzieci (zwłaszcza Elżbieta I, 1558-1603, za której panowania wymordowano i powieszono wielu katolików).

Nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Męczenników rozwijało się tutaj od czasów Reformacji i ma swoje odbicie w znajdujących się w kaplicy w Ladyewell House licznych relikwiarzach, Burgers Altar w tutejszym kościele parafialnym pw. Św. Marii i kaplicy pw. Męczenników Angielskich.

Ladyewell House

Ladyewell House

1

1

Fernyhalgh należy do diecezji Lancaster. Jest tutaj wspomniany już wyżej kościół parafialny, dom Ladyewell (Ladyewell House), którego pierwotne założenie pochodzi z XI wieku, a obecny kształt z wieku XVII. Jest to czworokątny kompleks, z najnowszym skrzydłem – kaplicą.

2

2

Kaplica Świętych Męczenników

Kaplica Świętych Męczenników

Także w samym budynku Ladyewell House znajduje się kaplica na piętrze, gdzie umieszczone są dziesiątki relikwiarzy. Dom jest zamieszkany przez siostry zakonne i pełni jednocześnie funkcje domu pielgrzyma (siostry nie prowadzą noclegów). Całość z jednej strony otoczona jest rozległym ogrodem (Ogród o. Pio) przechodzącym w las, z drugiej malowniczymi polami, zamkniętymi na horyzoncie niewielkimi wzniesieniami.

Horyzont Ladyewell zamknięty jest niewielkimi, malowniczymi wzniesieniami

Horyzont Ladyewell zamknięty jest niewielkimi, malowniczymi wzniesieniami

Historia Ladyewell (Fernyhalgh) sięga XI wieku. Irlandzkiego kupca Fergusa, podróżującego z nabytymi dobrami po Morzu Irlandzkim w drodze domu zastał sztorm. Statek został stopniowo całkowicie opróżniony z wszelkich ciężarów, żeby uniknąć zatopienia, ale i tak niebezpieczeństwo nie mijało. Fergus odrzucił jednak rozpacz i w modlitwie powierzył się Bogu, ślubując, że w razie uratowania życia spełni jakiś pobożny uczynek. Szczęśliwie dopłynął do jakiegoś portu, którym okazał się mały wówczas port rybacki w Liverpoolu. Wyczerpany walką zasnął. We śnie usłyszał głos: „Idź do Rernyhalgh, i w miejscu, gdzie znajdziesz drzewo z rajskimi jabłuszkami (ang. crabtree), zbuduj kaplicę dla mnie”.

Postanowił wypełnić co do joty, co usłyszał.  Zaczął rozpytywać miejscową ludność o Fernyhalgh, nikt jednak nie umiał mu pomóc. W poszukiwaniu zaczął zataczać coraz większe kręgi wokół Liverpoolu, wędrując po okolicznych osadach. W jednej z nich, gdy mijał pewien dom, zobaczył gospodynię przy furtce, strofującą służącą, która zbyt późno wróciła z bydłem z pastwisk. Zmęczony postanowił się tutaj zatrzymać na noc. Gdy próbował zasnąć, słyszał za drzwiami podniesiony głos gospodyni i piskliwy głos dziewczyny, broniącej się przed zarzutami: „jedna z krów odeszła zbyt daleko, tym razem aż pod Fernyhalgh”. Żeby udowodnić gospodyni swą pradwomówność, przyniosła  ze sobą gałąź z rajskiej jabłoni. Fergus był szczęśliwy. Nazajutrz poprosił Hildę, (służącą), żeby go tam zaprowadziła. Nie miał wątpliwości, że znalazł miejsce, o którym była mowa we śnie. Była też tam stara, kamienna studnia, a na jednym z wielkich kamieni, których pełno było wokół, był wyryty wizerunek matki z dzieckiem. Uświadomił sobie, że Matka Boska była tutaj czczona przez ludzi już wcześniej i jej życzeniem jest, żeby to miejsce stało się miejscem dziękczynienia ponownie. Fergus i Hilda upadli na kolana i trwali na modlitwie dziękczynnej, jako pierwsi spośród niezliczonej rzeszy pielgrzymów, którzy tu przybywali w ciągu wieków.

Studnia Matki Boskiej z omodloną przez wieki figurą Maryi

Studnia Matki Boskiej z omodloną przez wieki figurą Maryi

6

Fergus zbudował kaplicę i dom (Ladyewell House), który potem w czasach prześladowań był wykorzystywany jako miejsce schronienia księży czy świeckich katolików. Wielu z nich poniosło śmierć, okoliczne lasy i ścieżki mogłyby opowiedzieć niejedną dramatyczną scenę.

Kościół Katolicki w Anglii wspomina ich właśnie 30 czerwca. Warto się wybrać na tę uroczystość, albo tak czy tak pojechać na dzień do Fernyhalgh (Ladyewell, obie nazwy są używane prawie zamiennie).

Zainteresowani zwiedzeniem tego szczególnego miejsca mogą dowiedzieć się szczegółów pod adresem:

Ladyewell House
Fernyhalgh Lane
Fernyhalgh
Preston
PR2 5ST
Tel. 01772700181
www.ladyewellshrine.co.uk